no-img
پی دی اف باما

دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁)


پی دی اف باما
توجه❗️

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه
امتیاز 2.50 ( 2 رای )
pdf
آوریل 21, 2024
حجم فایل: 46 مگابایت
نویسنده: پی دی اف باما
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه


دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید

دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه با بهترین کیفیت توسط سایت پی دی اف باما گردآوری شده است. نخست سپاس فراوان خود را به پیشگاه با عظمت خداوند منان تقدیم می نمایم که وسیله ای فراهم ساخت تا چنین کتاب با ارزش و مفیدی بدست من بيفتد و بعد هم بمن توفیق دهد که این کتاب را برای هم میهنان گرامی به فارسی ترجمه کنم. سایت پی دی اف باما شما را به خواندن ادامه این مطلب دعوت می کند.

دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید

کتاب انسان روح است نه جسد رئوف عبید

دانلود پی دی اف انسان روح است نه جسد

خرید کتاب انسان روح است نه جسد

📖 فهرست مطالب کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید:

  • سرآغاز کتاب
  • چرا نام این کتاب را (انسان رو است و نه جسد) گذاشتیم
  • مقصود از جاودانگی چیست؟
  • چگونگی تنظیم باب های این کتاب
  • بخش اول – بیان چگونگی پیدایش علم روحی جدید
  • عصر شروع بحث علمی درباره روح
  • نتیجه برخورد میان معتقدین و معارضین علم جدید روحی
  •  و …

معرفی کتاب “انسان روح است نه جسد” اثر رئوف عبید
نویسنده: رئوف عبید، استاد برجسته حقوق کیفری دانشگاه عین الشمس مصر
موضوع کتاب: درباره اثبات وجود روح و جاودانگی آن، بررسی ماهیت روح و ارتباط آن با جسم، تبیین علمی و فلسفی ابعاد روحی انسان صحبت می کند
خالصه جلد اول کتاب “انسان روح است نه جسد” اثر رئوف عبید:
کتاب “انسان روح است نه جسد ” نوشته دکتر رئوف عبید، به بررسی ماهیت روح، جاودانگی آن و رابطه اش با علم و فلسفه می پردازد. این کتاب در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن به موضوعات زیر اختصاص دارد:

بخش اول: جاودانگی و خلود
• علم روحی جدید: در این بخش، عبید به معرفی علم روحی جدید به عنوان علمی تجربی برای مطالعه روح می پردازد. او مدعی است که این علم از طریق روش های علمی مانند مشاهده، آزمایش و استدلال، شواهدی دال بر وجود روح و جاودانگی آن ارائه می دهد.
• شواهد تجربی جاودانگی: عبید در این بخش به بررسی شواهد مختلفی می پردازد که به نظر او نشان دهنده جاودانگی روح هستند. این شواهد شامل تجربیات نزدیک به مرگ، ارتباط با ارواح، تناسخ و غیره هستند.
• رابطه علم روحی جدید با روش های تجربی: در این بخش، عبید به بررسی روش های مختلفی می پردازد که در علم روحی جدید برای مطالعه روح به کار می روند. این روش ها شامل هیپنوتیزم، خودآگاهی، و ارتباط با ارواح هستند.
بخش دوم: رابطه برخی از قضایای علمی با مسئله جاودانگی
• ماهیت عقل، مخ و ماده: در این بخش، عبید به بررسی ماهیت عقل، مخ و ماده از دیدگاه علم روحی جدید میپردازد. او استدالل می کند که عقل و روح غیرمادی هستند و از ماده مغزی جدا هستند.
• موقعیت عالم ارواح در جهان هستی: در این بخش، عبید به بررسی جایگاه عالم ارواح در جهان هستی می پردازد. او معتقد است که عالم ارواح بعدی غیرمادی از وجود است که روح انسان پس از مرگ به آن سفر می کند.
• الهامات علمی و ادبی از جانب ارواح: در این بخش، عبید به بررسی مواردی می پردازد که در آنها افراد مدعی دریافت الهامات علمی و ادبی از جانب ارواح بوده اند.
بخش سوم: رابطه روح و جاودانگی با فلسفه وضعی
• روح و جاودانگی و فلسفه وضعی: در این بخش، عبید به نقد دیدگاه های فلسفه وضعی در مورد روح و جاودانگی می پردازد. او استدالل می کند که فلسفه وضعی با انکار وجود ماوراءالطبیعه، قادر به توضیح پدیده هایی مانند تجربیات نزدیک به مرگ و ارتباط با ارواح نیست.
• ایمان به خدا و جاودانگی روح: در این بخش، عبید به بررسی رابطه بین ایمان به خدا و جاودانگی روح می پردازد. او استدالل میکند که این دو مفهوم به یکدیگر وابسته هستند و ایمان به خدا می تواند دلیلی برای اثبات جاودانگی روح باشد.
• بیان کیفیت مرگ و رنج های آن: در این بخش، عبید به بررسی ماهیت مرگ و رنج های آن از دیدگاه علم روحی جدید می پردازد. او معتقد است که مرگ فرایندی جدایی روح از بدن است و رنج های آن ناشی از وابستگی روح به بدن است.
• درباره شخصیت و ضمیر باطن: در این بخش، عبید به بررسی ماهیت شخصیت و ضمیر باطن از دیدگاه علم روحی جدید می پردازد. او معتقد اس ت که شخصیت و ضمیر باطن انسان، تجلی روح او در عالم مادی هستند.
• سیر تکامل و اراده اختیاری: در این بخش، عبید به بررسی سیر تکامل روح انسان و نقش اراده اختیاری در این مسیر می پردازد. او معتقد است که انسان از طریق انتخابهای خود، مسیر تکامل روح خود را تعیین می کند.
• عودت ارواح به واسطه تجسد مادی: در این بخش، عبید به بررسی موضوع تناسخ می پردازد. او استدلال میکند که تناسخ روشی برای تکامل روح انسان است که در آن روح در بدن های مختلف متولد می شود.
• ثواب و عقاب: در این بخش، عبید به بررسی موضوع ثواب و عقاب در آخرت می پردازد. او استدلال می کند که ثواب و عقاب نتیجه اعمال انسان در دنیای مادی هستند.
خالصه جلد دوم کتاب “انسان روح است نه جسد” اثر رئوف عبید:
جلد دوم کتاب “انسان روح است نه جسد ” اثر رئوف عبید به ادامه مباحث مطرح شده در جلد اول می پردازد و با تمرکز بر ابعاد روحی و ظریف وجود انسان، خواننده را به سفری در اعماق هستی خویش رهنمون می شود.

موضوعات کلیدی:
• ماهیت روح: عبید در این جلد، به تشریح ماهیت روح از منظرهای مختلف فلسفی، دینی و علمی می پردازد. او روح را جوهر اصلی انسان و مبدأ حیات و شعور می داند و به تمایز آن از جسم و ماده اشاره می کند.
• رابطه روح و جسم: نویسنده در این بخش، به بررسی نحوه تعامل و تاثیرگذاری روح بر جسم می پردازد. او از جسم به مثابه ابزاری در خدمت روح یاد می کند و به نقش روح در سالمتی و تعالی جسم انسان اشاره می کند.
• قوای روح: عبید در این جلد، به معرفی و تبیین قوای مختلف روح از جمله قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه واهمه می پردازد. او به عملکرد هر یک از این قوا و تاثیر آنها بر رفتار و منش انسان اشاره می کند و راهکارهایی برای کنترل و هدایت این قوا ارائه می دهد.
• عالم مثال: نویسنده در این بخش، به توصیف عالم مثال به عنوان برزخ میان عالم روح و عالم ماده میپردازد. او به نحوه تجلی و نمود روح در عالم مثال و تاثیر اعمال و افکار انسان در این عالم اشاره می کند.
• مرگ و آخرت: عبید در این جلد، به موضوع مرگ و آخرت از منظر روحی و معنوی می پردازد. او مراحل مختلف پس از مرگ و سرنوشت نهایی انسان را بر اساس آموزه های دینی و تجارب عرفانی تبیین می کند.
• مسیریابی به سوی سعادت: نویسنده در این بخش، رهنمودهایی برای نیل به سعادت و کمال حقیقی انسان ارائه می دهد. او بر اهمیت تزکیه نفس و تهذیب اخالق تاکید می کند و مسیر سلوک معنوی را برای رسیدن به حیات طیبه ترسیم میکند.

ویژگی های بارز:
• استناد به منابع معتبر: عبید در نگارش این کتاب، از منابع معتبر فلسفی، دینی و علمی بهره برده است و دیدگاه های مختلف را به خواننده ارائه می دهد.
• بیان روان و شیوا: زبان کتاب ساده و روان است و از اصطالحات پیچیده فلسفی تا حد ممکن پرهیز شده است.
• ارائه مثال های ملموس: نویسنده با استفاد ه از مثال های ملموس و عینی، مطالب را به خواننده القا می کند و درک مفاهیم را آسانتر می سازد.
• تاکید بر جنبه های کاربردی: عبید در کنار مباحث نظری، به جنبه های کاربردی آنها نیز توجه می کند و راهکارهایی برای ارتقای سطح زندگی معنوی خواننده ارائه می دهد.
تاثیرگذاری:
کتاب “انسان روح است نه جسد ” به دلیل محتوای عمیق و کاربردی خود، مورد استقبال بسیاری از خوانندگان قرار گرفته است. این کتاب به عنوان یکی از منابع ارزشمند در زمینه عرفان و خودشناسی شناخته می شود و می تواند راهنمای موثری برای جویندگان حقیقت و کمال باشد.

کتاب انسان روح است نه جسد اثر رئوف عبید برای چه کسانی مناسب است؟
کتاب “انسان روح است نه جسد” اثر رئوف عبید، به بررسی ماهیت روح، جاودانگی آن و رابطه اش با فلسفه و علم می پردازد. این کتاب حجیم و عمیق، طیف گسترده ای از مخاطبان را به خود جذب می کند، از جمله:
** عالقه مندان به فلسفه و عرفان:**
این کتاب با کاوش در ماهیت روح و سرنوشت آن پس از مرگ، به سواالت عمیقی در مورد وجود انسان می پردازد. عبید از منظر فلسفی و عرفانی به این موضوعات می نگرد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد.
** دانشجویان رشته های علوم انسانی:**
این کتاب می تواند منبع ارزشمندی برای دانشجویان رشته های فلسفه، عرفان، دین و روانشناسی باشد. مباحث مطرح شده در این کتاب، درک عمیق تری از ماهیت انسان و جایگاه او در جهان ارائه می دهد.
** افرادی که به دنبال معنای زندگی هستند:**
این کتاب با بررسی ماهیت روح و جاودانگی آن، می تواند به خواننده در یافتن معنای زندگی و هدف نهایی وجود انسان کمک کند.
** کسانی که به پدیده های روحی و ماوراءالطبیعه عالقه دارند:**
عبید در این کتاب به بررسی تجربیات نزدیک به مرگ، ارتباط با ارواح و سایر پدیده های روحی می پردازد.
** افرادی که در جستجوی آرامش و سکون خاطر هستند:**
این کتاب با تأکید بر جاودانگی روح و فناپذیری جسم، میتواند به خواننده در یافتن آرامش و سکون خاطر در برابر مشکالت و سختی های زندگی کمک کند.
** به طور کلی، کتاب “انسان روح است نه جسد” برای هر کسی که به دنبال درک عمیق تر از ماهیت انسان، سرنوشت او پس از مرگ و معنای زندگی است، مناسب می باشد.**

2.5/5 - (2 امتیاز)


موضوعات :
کتاب دانشگاهی

تصاویر پیش نمایش


دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه-1
دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه-1
دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه-1
دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه-1
دانلود کتاب انسان روح است نه جسد دکتر رئوف عبید (PDF📁) 593 صفحه-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *